ShopperSOS
“Daadwerkelijk gedrag”

SET THE SCENE:
wat gebeurt er in de praktijk…

 • In de huidige wereld moeten we steeds vaker snel beslissen;
 • Beslissingen die van grote invloed kunnen zijn op het bedrijfsresultaat;
 • ShopperSOS helpt u snel houvast te geven bij uw besluitvorming tegen een
  zeer aantrekkelijke prijs.

Hoe werkt ShopperSOS “daadwerkelijk gedrag”?

 • Op basis van uw briefing zal er gedurende 2 dagen een observatie onderzoek worden uitgevoerd in of vóór de winkel ;
 • Communicatie met u als opdrachtgever verloopt via de email of per telefoon.
  Dit komt de snelheid en efficiëntie ten goede en maakt het mogelijk om het onderzoek tegen een aantrekkelijke prijs aan te bieden;
 • Uitkomsten worden in een Nederlandstalige PowerPoint met u gedeeld en telefonisch (SKYPE/ conference call) toegelicht.

Uitkomsten ShopperSOS “daadwerkelijk gedrag”

ShopperSOS  “daadwerkelijk gedrag” helpt u op vele terreinen, zoals:

 • Valideren “oude” kennis m.b.t. shopper gedrag;
 • Snel toetsen van intern gevormde hypotheses;
 • Inzicht krijgen in shopper conversies;
 • Inzicht krijgen in de (niet) shopper;
 • Toetsen van een mogelijk belangrijk kennis hiaat;
 • Effect van een nieuw instore initiatief op het shopper gedrag.

Waarom ShopperSOS “daadwerkelijk gedrag”?

Nog te vaak wordt  te snel naar uitgebreid onderzoek gegrepen terwijl dit niet noodzakelijk is. Dit komt de gewenste snelheid van handelen niet ten goede. Ook brengt dit onnodig hogere investeringen met zich mee.

ShopperSOS  “daadwerkelijk gedrag”geeft snel kwalitatief inzicht of bestaande kennis nog valide is, wat het daadwerkelijk shopper gedrag is en//of wat de impact is van nieuwe initiatieven op het shoppergedrag.

Op basis van de uitkomsten van ShopperSOS kunt u altijd nog besluiten om tot een vervolgonderzoek over te gaan.

ShopperSOS “daadwerkelijk gedrag” geeft antwoord op vragen als

 • Wie is mijn niet shopper? (wie loopt mijn categorie/product voorbij?);
 • Is welke mate leidt een nieuw schappenplan tot verandering in shopper gedrag?;
 • Hoeveel shoppers lopen het gangpad in?;
 • Klopt het dat veel mensen mijn display voorbij lopen zonder te kijken?;
 • Ik heb een nieuwe verpakking, stopt de shopper nu vaker bij mijn producten?;
 • Hoe vaak stopt een shopper bij mijn schap?;
 • Wat is de looprichting bij mijn schap bij deze retailer?
Alle Conspicuous producten