Shop-Alongs

SET THE SCENE:
wat gebeurt er in de praktijk…

 • Tussen de 40% en 75% van de aankoopbeslissingen worden genomen op de winkelvloer. (product, merk, variant, verpakking, hoeveelheid);
 • De shopper wordt in deze beslissingen beïnvloed door de context waarin men zich op dat moment begeeft.

Hoe werkt Shop-Along?

Shop alongs betreft het gezamenlijk ‘boodschappen doen” door een vooraf geselecteerde shopper te samen met een ervaren moderator. Tijdens de boodschappentrip worden vragen gesteld en/of krijgt de shopper bepaalde opdrachten uit te voeren.

Selectie van shoppers kan via pre-recruitment of via screening op de winkelvloer . Bij pre-recruitment worden op basis van vooraf gestelde criteria zeer gericht deelnemers benaderd voor deelname aan het onderzoek. Indien er gekozen wordt voor screening op de winkelvloer zal er tijdens de dag(en) van uitvoering ter plekke een screening plaats vinden onder de aanwezige shoppers.

Shop-Alongs worden meestal uitgevoerd over een periode van 2-3 dagen door een ervaren moderator. Met behulp van een discussie gids cq. leidraad formulier wordt veelal een open dialoog aangegaan over een bepaalde retailer, categorie, merk of (instore) marketing initiatief.

Uitkomsten Shop-Along

 • Onderzoekt het werkelijke shop- en koopgedrag  in de daadwerkelijk context;
 • Brengt de uitdagingen van shoppers in beeld welke men heeft tijdens de weg naar aankoop;
 • Maakt het mogelijk om bij een specifiek gedrag direct over te gaan tot diepgaande interactie met de shopper. (interview by intercept).

Waarom Shop-Along?

 • Geeft kwalitatieve informatie over een (shopper) marketing initiatief, nieuw (instore) concept of product op de plek aan aankoop;
 • Door onderzoek te verrichten in de daadwerkelijke context neemt de betrouwbaarheid van de uitkomsten toe.

Shop-Along geeft antwoord op vragen als:

 • Wat zijn de barriers en triggers van de categorie en mijn product?;
 • In welke mate zal het nieuwe concept succesvol zijn op de winkelvloer?;
 • Ik heb een aantal ideeën, welke hebben de meeste kans van slagen?;
 • Hoe wordt het schap beoordeeld?;
 • Hoe begrijpelijk is het schap en/of de verpakking?;
 • Heeft men mijn display gezien en in welke mate activeert dit de shopper tot aankoop?;
 • Valt mijn nieuwe verpakking op en communiceert de verpakking datgene wat ik wil?
Alle Conspicuous producten