Joint Shopper Marketing & Category Management

SET THE SCENE:
wat gebeurt er in de praktijk…

We leven in de 3de retail revolutie. De 24-uurs shopper heeft de macht. Hij heeft de regie over zijn eigen customer & shopper journey, van oriëntatie tot aankoop. Zowel de retailer als fabrikant zullen alle zeilen bij moeten zetten de gunst van de shopper te winnen en te behouden.

Afstemming van alle commerciële initiatieven is hierbij meer dan ooit noodzakelijk wil men dit effectief en efficiënt doen, zowel intern als in de onderlinge samenwerking. De shopper is hierbij het gemeenschappelijke strategische start en eindpunt.

Wat is Joint Shopper Marketing & Category Management?

Het Joint Shopper Marketing & Category Management model borduurt verder op de principes van ECR en het succesvolle category management proces zoals ontwikkeld door The Partnering Group eind jaren 80.

Niet toevallig heeft The Partnering Group een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van dit model welke in 2010 in samenwerking met “The Retail Commission on Shopper Marketing” tot stand is gekomen. Het model wordt sindsdien succesvol toegepast in met name De Verenigde Staten en Engeland. Maar ook in Nederland heeft dit model reeds zijn
vruchten afgeworpen.

Hoe werkt Joint Shopper Marketing & Category Management?

Op basis van uw doelstellingen, de DNA van uw organisatie en bij voorkeur met een concreet initiatief (bijv. een introductie) doorlopen we de model. Gedurende het traject worden bestaande procedures en/of uitgangspunten aangescherpt en ontstaat er een verbeterd blauwdruk van uw commerciële processen. Niet de verandering van uw organisatie is het doel, maar het verbeteren van de effectiviteit en efficiency van uw commerciële inspanningen! (=relevantie voor de shopper). Door zowel de fabrikant als retailer in een vroeg stadium te betrekken wordt de doelgroep shopper op een relevantere manier benadert met een hoger ROI als resultaat.

Uitkomsten van Joint Shopper Marketing & Category Management

 • Toename van de ROI op de commerciële activiteiten;
 • Betere interne afstemming tussen de afdelingen;
 • Constructieve(re) en strategische samenwerking tussen retailer en fabrikant;
 • Kapitalisatie van bestaande kennis;
 • Aanscherping van de innovatie funnel;
 • Toename personeelstevredenheid.

Waarom Joint Shopper Marketing & Category Management?

 • Verhoogt de ROI op uw commerciële activiteiten;
 • Verbetert de samenwerking tussen fabrikant en retailer door een betere afstemming op strategisch en tactisch vlak;
 • Verbetert de interne samenwerking tussen afdelingen (silo denken);
 • Geeft inzicht waar kansen tot optimalisatie liggen;
 • Kapitaliseert huidige aanwezige kennis;
 • Verhoogt de doelgroep shopper loyaliteit door gerichte, relevante activiteiten;
 • Geeft inzicht in laaghangend fruit door uit te gaan van bestaande (interne) denk en handswijzen.

Alle Conspicuous producten