ShopperSOS “geclaimd gedrag”

SET THE SCENE:
wat gebeurt er in de praktijk…

 • In de huidige wereld moeten we steeds vaker snel beslissen;
 • Beslissingen die van grote invloed kunnen zijn op het bedrijfsresultaat;
 • ShopperSOS helpt u snel houvast te geven bij uw besluitvorming tegen
  een zeer aantrekkelijke prijs.

Hoe werkt ShopperSOS “geclaimd gedrag”?

Op basis van uw briefing zal er 2 dagen (instore) onderzoek worden uitgevoerd in of vóór de winkel. Korte interviews onder rond de 40 shoppers (max. 5 minuten) geven goed inzicht in het geclaimde gedrag.

Communicatie met u als opdrachtgever verloopt via de email of per telefoon. Dit komt de snelheid en efficiëntie ten goede en maakt het mogelijk om het onderzoek tegen een aantrekkelijke prijs aan te bieden.

Uitkomsten worden in een Nederlandstalige PowerPoint met u gedeeld en telefonisch (SKYPE/ conference call) toegelicht.

Uitkomsten ShopperSOS “geclaimd gedrag”

ShopperSOS  “geclaimd gedrag” helpt u op vele terreinen, zoals:

 • Valideren “oude” kennis;
 • Snel toetsen van intern gevormde hypotheses;
 • Inzicht krijgen van haalbaarheid van een denkrichting;
 • Inzicht krijgen in mogelijke tegenwerpingen;
 • Toetsen mogelijk belangrijk kennis hiaat;
 • Inzicht eerste kwalitatieve reacties op een nieuw initiatief.

Waarom ShopperSOS “geclaimd gedrag”?

Nog te vaak wordt  te snel naar uitgebreid onderzoek gegrepen terwijl dit niet noodzakelijk is. Dit komt de gewenste snelheid van handelen niet ten goede. Ook brengt dit onnodig hogere investeringen met zich mee. ShopperSOS “geclaimd gedrag” geeft snel inzicht of bestaande kennis nog valide is en/of dat uw hypotheses al dan niet kloppen. Op basis van de kwalitatieve uitkomsten van ShopperSOS“geclaimd gedrag” kunt u altijd nog besluiten om tot een vervolgonderzoek over te gaan.

ShopperSOS “geclaimd gedrag” geeft antwoord op vragen als”

 • Is het onderzoek van 3 jaar geleden nog valide?;
 • Ik wil samen met de retailer/fabrikant kijken naar verbeterpunten, wat zijn mogelijke kapstokjes?;
 • Wat zijn redenen dat men mijn product wel/niet uit een permanente display koopt?;
 • Ik heb vorige week een product geïntroduceerd, wat is de mening van de shopper?;
 • In welke mate speelt een bepaalde trend een rol onder shoppers voor mijn winkel/categorie/rol.
Alle Conspicuous producten