Kwalitatief Onderzoek

SET THE SCENE:
wat gebeurt er in de praktijk…

Hoe reëler de context, des te betrouwbaarder de uitkomsten van het onderzoek. Zeker wat betreft shopper onderzoek, waarvan we weten dat de shopper zich voor 95% laat leiden door het onbewuste. Hiervan is het zaak om dit in de daadwerkelijke omgeving en tijdstip te laten plaatsvinden. Er zijn echter vraagstukken die hetzij juist vanwege de reële context of hetzij vanwege het vraagstuk an sich zich lenen voor een kwalitatieve benadering. Te denken valt aan:

 • Shopper Decision tree;
 • Natural Grouping;
 • Path to Purchase triggers en barriers;
 • Focus groepen (op basis van shopper segmentatie).

Hoe werkt kwalitatief onderzoek bij Conspicuous?

 • Op basis van uw doelstelling wordt een op maat gemaakt onderzoeksplan opgesteld;
 • Conspicuous maakt gebruik van zeer ervaren (onderzoek) experts, ieder met specifieke kennis en expertise;
 • Conspicuous maakt gebruik van een gerenommeerd respondent selectiebureau wat het mogelijk maakt zeer specifieke doelgroepen te benaderen voor onderzoek;
 • Op basis van uw doelstellingen en type onderzoek worden deze experts ingezet om het onderzoek uit te voeren;
 • Het onderzoek wordt daar uitgevoerd waar u dat wilt. (locatie, budget);
 • Conspicous faciliteert het gehele onderzoek zodat u er geen omkijken naar heeft;
 • Conspicuous draagt zorg voor een resultaatgerichte vertaling van de uitkomsten.

Uitkomsten

 • Conspicuous ziet onderzoek niet als doel maar als middel naar succes!;
 • U ontvangt van ons géén honderden pagina’s met grafieken en teksten;
 • Wij gaan voor úw resultaat. In een kort en bondig rapport staan onze concrete aanbevelingen helder omschreven.

Waarom kwalitatief onderzoek bij Conspicuous?

 • Op maat gemaakt;
 • Gaat uit van het huidige DNA van de organisatie;
 • Houdt het simpel en doeltreffend;
 • Pragmatisme met “opgestroopte mouwen”;
 • Alleen noodzakelijke & ervaren expertise wordt ingezet;
 • Geen onnodige overhead (en kosten!).

Een onderzoek als “Shopper Decision Tree” geeft antwoord op vragen als:

 • Wat zijn de motieven en houdingen van shoppers als ze een bepaalde categorie/product willen gaan kopen;
 • Hoe ziet de shopper “mijn categorie”, welke alternatieven neemt hij in overweging;
 • Wat zijn belangrijke attributen en in welke volgorde? (verpakking, hoeveelheid, smaak, merk, kleur …..);
 • Welke producten ziet met als substituten, en waarom?;
 • Hoe leest men het schap?
Alle Conspicuous producten