ShopperVoices

SET THE SCENE:
wat gebeurt er in de praktijk…

 • Tussen de 40% en 75% van de aankoopbeslissingen worden genomen op de winkelvloer (product, merk, variant, verpakking, hoeveelheid);
 • De shopper wordt in deze beslissingen beïnvloed door de context waarin men zich op dat moment begeeft.

Hoe werkt ShopperVoices?

Op basis van de probleemstelling en het uiteindelijke doel wordt er bepaald of shopper voor, tijdens en/of na hun shopping trip worden ondervraagd. In de winkel kan het interview plaatsvinden bij desbetreffende afdeling, categorie, display of product.

Afhankelijk van de doelgroepomschrijving en shoppingtrip (en/of categorie) penetratie zullen ervaren instore interviewers een aantal dagen op de winkel de omschreven shopper doelgroepen ondervragen ( tot de minimale vereiste steekproefgrootte is bereikt).

Uitkomsten ShopperVoices

Nadat de data is verzameld worden de gegevens uitvoerig geanalyseerd. Diverse statistische toepassingen zullen worden toegepast (van kruistabellen tot clusteranalyses).

Analyse dimensies zijn mogelijk op vooraf afgesproken socio-demografische of shopper doelgroep variabelen zoals.:

 • Op samenstelling;
 • Type shopping trip
 • Motivatie/reden van bezoek;
 • Houding van de shopper (ten zichtte van categorie, product).
Uitkomsten geven kwantitatieve informatie over een marketing initiatief, nieuw (instore) concept of product op de plek aan aankoop.

Waarom ShopperVoices?

 • ShopperVoices vergroot uw kennis over het daadwerkelijk shopper aankoop- en beslisgedrag;
 • Het verbetert het rendement op uw (instore) marketing en sales initiatieven;
 • Het verbetert de instore communicatie door specifieker op de shopper in te spelen;
 • Het verbetert de samenwerking tussen fabrikant en retailer door een betere afstemming van gemeenschappelijke initiatieven op het daadwerkelijk shopper aankoop- en beslisgedrag;
 • Het helpt bij het ontwikkelen van een winkel/categorie/product strategie (motivatie, segmentatie).

ShopperVoices geeft antwoord op vragen als:

 • Waarom bezoekt de shopper de winkel? (shopping trip management);
 • Welke beslissingen heeft de shopper vooraf genomen en in welke mate?;
 • Wat is de motivatie om het product te kopen?;
 • Wat zit er daadwerkelijk in het winkelmandje ;
 • Wat is de rol van de verkoper?;
 • Wat zijn de merk en communicatiewaarden van de verpakking?;
 • Wie is die NIET shopper? (cijfers richten zich alleen op kopers).
Alle Conspicuous producten