Shelf Benefits

SET THE SCENE:
wat gebeurt er in de praktijk…

 • Het schap wordt ook wel het eerste moment van de waarheid genoemd en is een belangrijke bouwsteen binnen formule management;
 • Toch is er weinig bekend over de  “waarde” én perceptie die shoppers geven over het schap en de mate waarin deze aansluiten bij de categorie rol en de aard van de retail formule.

Hoe werkt Shelf Benefits?

De schappen worden door shoppers die op dat moment voor het desbetreffende schap staan (onbewust) beoordeeld op de belangrijkste shelf benefits middels het voorleggen van 24 stellingen.
Het model is een gevalideerd en gestandaardiseerd meetinstrument en reeds vele malen succesvol toegepast. (EFMI-working paper 2004-2009) Conspicuous heeft het voorrecht om dit model exclusief te gebruiken. Naast de 24 stellingen bestaat de mogelijkheid om nog een 10-tal gesloten/meerkeuze vragen toe te voegen aan de vragenlijst zoals:

 • Vragen over geslacht, leeftijd, huishoudgrootte;
 • Vragen over koopgedrag;
 • Motivatie tot aankoop;
 • Reden tot géén aankoop;
 • In geval van vergelijking, vragen over de verschillen.

Uitkomsten Shelf Benefits

Dit gevalideerde en gestandaardiseerde meetinstrument (EFMI-working paper 2004-2009) geeft inzicht in hoe shoppers het schap in hun reële context beoordelen. Tevens geeft het inzicht in welke mate het schap de retail formule ondersteunt.

Waarom Shelf Benefits?

 • Shelf benefits zijn een ‘weergave’ van de formuleaard én categorierol vanuit de optiek van de shopper;
 • In een optimale situatie scoort een schap goed op de shelf benefits die de aard van de formule en de categorierol weergeven;
 • De uitkomsten geven heldere aanknopingspunten om het verschil op de winkelvloer te maken in situaties als:
  – Overleg tussen retailer en fabrikant
  – (pré) Testen van schappen/schapoplossingen

Shelf Benefits geeft antwoord op vragen als:

 • Hoe beoordeeld de shopper het huidige en/of nieuwe schap?;
 • Zijn er verschillen in beoordelingen tussen de verschillende shopper doelgroepen?;
 • In welke mate ondersteunt het schap de formule uitgangspunten?;
 • Wat is de impact van schap communicatie op de beoordeling van shoppers?;
 • Welk schap voordeel is op dit moment dominant en wat zijn hiervan de gevolgen?;
 • Op welk schap voordeel moet ik mij richten wil ik de pres(en)tatie verbeteren.
Alle Conspicuous producten