Shopper Insights Assessment

SET THE SCENE:
wat gebeurt er in de praktijk…

 • De regie van onderzoek ligt vaak op afdelingsniveau;
 • Hierdoor wordt niet het maximale rendement uit het onderzoeksbudget gehaald;
 • Niet alleen de scope van  het onderzoek is beperkt (gericht op één deelprobleem), ook de vertaling van de uitkomsten  richt zich vaak op dit enkele vraagstuk;
 • Door de waan van de dag  worden veel onderzoeken  niet of nauwelijks gedeeld  waardoor er geen synergie én daadwerkelijke kennisverrijking ontstaat.

Hoe werkt een Shopper Insights Assessment?

Alle relevante, binnen de organisatie aanwezige kennis en onderzoeken worden verzameld.

 • Tell me… and I forget, Teach me… and I learn, Involve me… and I remember;
 • Op basis van een vooraf bepaalde probleemstelling worden, middels een bewezen methodiek en stappenplan, alle aanwezige (relevante) onderzoeken opnieuw bestudeerd;
 • Nieuw verkregen kennis wordt toegevoegd aan bestaande kennis  en worden geplot in de shopper journey.

Uitkomsten Shopper Insights Assessment

 • Hoger ROI van het onderzoeksbudget;
 • Geeft snel inzage waar de kennishiaten liggen binnen de organisatie en welke onderzoeken van toegevoegde waarde zijn voor de bedrijfs- en besluitvoering;
 • Beter op elkaar afgestemde onderzoeken;
 • Mogelijkheid tot het maken van een business case op basis van  bestaande “verrijkte”onderzoeken door dit direct te koppelen aan een vooraf gestelde commerciële probleemstelling cq. initiatief.

Waarom Shopper Insights Assessment?

 • Kapitaliseert onderzoeken door meer  hier meer/vernieuwde en/of toegepaste kennis uit te halen;
 • Verbetert het rendement op het totale onderzoeksbudget vanwege synergetisch effect van de onderzoeken;
 • Verbetert de samenwerking tussen de verschillende disciplines (marketing, sales, shopper marketing, logistiek,..);
 • Vergroot de betrokkenheid en het draagvlak (vertouwen) voor nieuwe initiatieven;
 • Vergroot de algehele kennis  binnen de organisatie;
 • Verhoogt het rendement op marketing en sales activiteiten door betere aansluiting met de doelgroep shopper.

Shopper Insights Assessment geeft antwoord op vragen als:

 • Kan (en durf) ik op basis van bestaande kennis beslissingen te nemen?;
 • Welke (shopper, retail, consumenten) kennis heb ik nog nodig?;
 • Welke onderzoeken zijn van toegevoegde waarde?;
 • Welke onderzoeken zijn “nice to know”?;
 • Welke onderzoeken hebben niet geleid tot succesvolle activiteiten?;
 • Hoe haal ik méér rendement uit mijn onderzoeken.
Alle Conspicuous producten